Ekin Yazın Dostları – Tiyatro

Ekin Yazın Dostları'nın Tiyatro Kaynağı

Eski ve Yeni Tüfekler (Bizim Tiyatro)

Posted by SERAY ANIL SAĞLAM 12 Şubat 2015

Konuşmacı Memetcan Diper
Görevli (Işık-Gösterim) Özgür Sağlık
Danışman Zafer Diper

(Bir Konferansın Provası) Arasız 60 dk

Konuşmacı, danışmanı olduğu kişiye, eskilerden günümüze uzanan süreci kapsayan konferansın provasını sunmakta ve onun katkılarını-görüşlerini almak istemektedir. Yakında vereceği konferansını şiirler, öyküler ve görsellerle destekleyerek sunumunu canlı-akıcı tutma istemindedir. Eski Tüfekler’den ilgisini çekenlerden biri olan Mihri Belli’yle başlamak istemektedir. Onun 1936’da daha 18 yaşındayken iktisat okumaya gittiği Amerika’da Marksist düşünceyle tanışması, Mississippi’de siyahiler arasında pamuk tarlalarında bulunması konferansı için bir atlama tahtası da olabilecektir aynı zamanda… Amerika’da siyahi eylemlerle birlikte Malcom X’lere geçiş yapabilecek; 2.Dünya Savaşı, Soğuk Savaş Dönemi, 68 kuşağına ve günümüze Gezi’ye kadar gelebilecektir…Prova sahnede bir oyuna, oyun bir konferansın provasına dönüşecektir… Kendisini de “Yeni Tüfekler” diye adlandıran Konuşmacı, Gezi üzerine Ahmet Tonak’tan bir alıntı yapar: “Kentlerin yaşanır olmaktan çıkıp, düzeltilmesi imkansız bir biçimde ‘dönüştürülmesi’ nin nedeni, her bakımdan ‘sınır tanımaz’ kapitalizmin kendisidir. Taksim Gezi’yle başlayan isyan da, sadece AKP’nin anti-demokratik muhafazakarlığıyla değil, Türkiye kapitalizminin kendine has sermaye dinamikleri ve temposuyla belirlenmiştir…” Ancak konuşmasını sürdüremez. İçeri giren Görevli provayı keser, elindeki telefonu ona uzatır. Birileri aramaktadır…

Reklamlar

Sorry, the comment form is closed at this time.