Ekin Yazın Dostları – Tiyatro

Ekin Yazın Dostları'nın Tiyatro Kaynağı

Archive for the ‘>> Ödül Yönetmeliği’ Category

Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri Yönetmeliği

Posted by Aydın Ergil 17 Aralık 2012

1> Genel Tanımlar

Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri’nde, Seçici Kurul’un izleyip en çok beğendikleri oyun ve sanatçılar yer alır.

2> Seçici Kurulda Üyelik Koşulları

Seçici Kurul üyeleri şu özellikleri taşırlar:

  • hiçbir tiyatro sanatçısı ile akrabalığı bulunmaz;
  • hiçbir profesyonel tiyatro ile ilişkisi olamaz;
  • Ekin Yazın Dostları’ndan başka hiçbir seçici kurulda görev alamaz.

3> Ödül İçin Değerlendirilen Oyunlar, Sanatçılar

  • Seçkiye yalnızca profesyonel tiyatrolar ve sanatçılar katılabilir.
  • Yalnızca, Ekin Yazın Dostları’nın dizininde yer alan İstanbul tiyatrolarının Türkçe sahneledikleri oyunlar ve bu oyunlarda görev alan sanatçılar ödüllere aday olabilirler.
  • Seçkide yer almayan tiyatrolar seçkiye katılım için eydosttiyatro@gmail.com adresine başvurmalıdırlar.
  • Seçkiye yalnızca, bir önceki ödüllerin duyurulmasından sonra sahnelenen oyunlar ve bu oyunlara emek veren sanatçılar katılabilir.
  • Oyun yazarı ödülüne yalnızca Türk yazarlar aday olabilir ve söz konusu oyunun ilk kez sahneleniyor olması gerekir.
  • Bir oyun, yalnızca ait olduğu tiyatronun internet sitesinde, afişinde ve broşüründe belirtilen kategorilerde (Sahne, giysi, ışık tasarımları vs) aday olabilir.

4> Karar Süreci

Her Seçici Kurul Üyesi, sezon sonunda belirlenen tarihte önceden duyurulan kategorilerde ilk üç sırada yer alan adaylarını belirler. Bunlardan birincisi üç, ikincisi iki, üçüncüsü bir puan almış sayılır. Eğer  değerlendirme toplantısında bir kategoride oy birliği sağlanamazsa, çizelgedeki puanlara göre en üstte olan aday ya da adaylar seçilmiş olur.

5> Seçici Kurul Üyelerinin Görevlerinin Sona Ermesi

Koşulları yerine getiren hiçbir Seçici Kurul Üyesi gruptan ayrılmaya zorlanamaz. Seçici Kurul yapısındaki her değişiklik, Seçici Kurul tarafından oy birliği ile belirlenir. Oy birliğinin sağlanamaması durumunda eski yapı değişmeden sürer.

6> Yönetmelikte Değişiklik

Yönetmelikte değişiklik Seçici Kurul Üyelerinin oy çokluğuyla gerçekleşir.

Posted in >> Ödül Yönetmeliği | Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri Yönetmeliği için yorumlar kapalı